دسامبر 15, 2017
تعرفه تبلیغات کلیکی

تعرفه تبلیغات کلیکی

تعرفه تبلیغات کلیکی به مباحث مختلفی بستگی دارد . تعیین یک قیمت متناسب و منصفانه کاری دشواری است که عموما مدیران وب سایت های اینترنتی با […]
ژانویه 6, 2018
متن بنر تبلیغاتی

متن بنر تبلیغاتی

متن بنر تبلیغاتی اگر چه کوتاه ، اما همواره جزو یکی از اصلی ترین تشکیل دهنده یک طراحی بنر می باشد . هنگامی که به بررسی […]
مارس 7, 2018
یژگی های یک تبلیغات بنری ایده آل

ویژگی های یک تبلیغات بنری ایده آل !

امروزه با توجه به هدفمند شدن دنیای تبلیغات در وب سایت های اینترنتی ،این موضوع سبب شده است تا مدیران تبلیغ دهنده به موارد مرتبط به […]
آوریل 28, 2018
طراحی تراکت تبلیغاتی

طراحی تراکت تبلیغاتی

طراحی تراکت تبلیغاتی تراکت چیست و معنی تراکت ؟ امروز میخواهیم در چارچوب آموزش طراحی تراکت و  در ارتباط با مدلی از تبلیغات صحبت کنیم که […]