تعرفه طراحی بنر

قیمت بنر سایت ، قیمت طراحی Gif و همچنین طراحی بنر چاپی را با کمترین میزان رشد از اینجا مشاهده کنید


طراحی بنر گیف ( تک سایز )
هر ریسایز بنر
بنر گیف 3 سایز ( یک طرح+ریسایز )
بنر گیف 5 سایز ( یک طرح+ریسایز )
بنر گیف 10 سایز ( یک طرح+ریسایز )
بنر گیف 15 سایز ( یک طرح+ریسایز )
بنر تلگرام یا اینستاگرام ( ثابت )
بنر تلگرام و اینستاگرام ( متحرک )
طراحی کاور آهنگ
طراحی هدر سایت
طراحی کارت ویزیت
سایر طرح
240/000  ت  /  300/000
120/000  ت  /  150/000
416/000  ت  /  520/000
494/000  ت  /  570/000
988/000  ت  /  1/235/000
1/412/000  ت  /  1/764/000
260/000  ت  /  325/000
375/000  ت  /  546/000
300/000  ت  /  429/000
300/000  ت  /  429/000
137/000  ت  /  195/000
پس از بررسی درخواست