تعرفه طراحی بنر

قیمت بنر سایت ، قیمت طراحی Gif و همچنین طراحی بنر چاپی را با کمترین میزان رشد از اینجا مشاهده کنید


طراحی بنر گیف ( تک سایز )
هر ریسایز بنر
بنر گیف متحرک 3 سایز استاندارد ( یک طرح در چند سایز )
بنر گیف متحرک 5 سایز استاندارد ( یک طرح در چند سایز )
بنر گیف متحرک 10 سایز استاندارد ( یک طرح در چند سایز )
بنر گیف متحرک 15 سایز استاندارد ( یک طرح در چند سایز )
طراحی بنر تلگرام و اینستاگرام ( ثابت )
طراحی بنر تلگرام و اینستاگرام ( متحرک )
طراحی کاور آهنگ
طراحی هدر سایت
طراحی کارت ویزیت
سایر طرح
200/000  ت  /  260/000
80/000  ت  /  125/000
320/000  ت  /  400/000
380/000  ت  /  475/000
756/000  ت  /  950/000
1/071/000  ت  /  1/357/000
200/000  ت  /  260/000
350/000  ت  /  437/000
300/000  ت  /  375/000
300/000  ت  /  375/000
125/000  ت  /  165/000
-